Point System

 

Op basis van de testresultaten en uw doelstellingen ontwerpen we een traject aan de hand van een puntensysteem. De Knotwilg gebruikt dat systeem als een hulpmiddel waarmee onze klanten kunnen zien hoe snel ze hun doelstelling verwezenlijken.

PointSystem is een volautomatisch beheers- en begeleidingssysteem waarmee je een tastbaar doel in handen krijgt. Trainen gaat in PointSystem nl. gepaard met het behalen van wekelijkse puntenaantallen!

Met een aërobe test wordt nagegaan welk jouw huidige fitheidniveau en ideale trainingszone zijn. Vervolgens bepalen software, instructeur en jijzelf je trainingsdoel en dus het wekelijks te behalen puntentotaal, het trainingsschema en de trainingszone. Alleen trainen binnen deze trainingszone levert punten op. Buiten de zone zijn er geen punten te verdienen. Haal je wekelijks je punten, dan is het vooropgestelde resultaat ook gegarandeerd!
U hoeft zelf overigens weinig te doen om uw puntenaantal bij te houden.
Dat doet uw persoonlijke PointSystem smartcard. Deze smartcard is geïntegreerd in uw ledenpas. Als u de pas in de paslezer van de fitnessapparatuur steekt,berekent die na afloop van elke sessie hoeveel punten u vooruit bent gegaan. Bovendien stelt de pas uw weerstand automatisch in. Het gebruik van de kaart en het puntensysteem is eenvoudig. Onze ervaring is bovendien dat het de motivatie van onze klanten beslist ten goede komt.

Na tien weken volgt een hertest waaruit een nieuwe doelstellingmet te behalen puntentotaal volgt.